Endast 6% av alla finska företag tilldelas utmärkelsen Framgångsföretag. TEMAL ÄR ETT AV DESSA !

Ett företag som fått certifikatet Framgångföretag är erkänd som en bättre partner. Certifikatet är en indikation på att Temal är en etablerad verksamhet, har en stabil tillväxtutveckling, ett gott resultat med en god lönsamhet, en stark finansieringsstruktur samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet.

Framgångsföretag-certifikatet skiljer sig från ett traditionellt kreditbetyg genom att det mäter mer än bara likviditet och betalningsförmåga. Alma Talent analyserar årligen de finländska företagens framgång med hjälp av justerade finansiella rapporter. Framgången mäts både i finansiell risk och i finansiell framgång. Certifikatet förutser också företagets framtida framgång. Förmågan att indikera framtida framgång skiljer analysens användbarhet i jämförelse med ett traditionellt kreditbetyg.

Ett företags ekonomiska prestation poängsätts enligt flera olika nyckelsiffror. För varje delområde får företaget poäng enligt dess storleksklass, både jämfört med alla företag i Alma Talents databas och jämfört med företag i dess egna industri. För att det ska betraktas som en framgångsrik omsättning så måste företaget ha en omsättning på minst 5 000 000 kronor.

Kolla in Temals certifikat och godkännanden.

#almamedia #temalsweden #achiever2021 #temalsweden