Emaljhandfat – klimatsmart
och 100 % återvinningsbart

Som Nordens enda emaljfabrik, med rötter tillbaka till 1920, har Temal länge varit en pionjär inom emaljerat stål. Detta material är inte bara hållbart och kostnadseffektivt, utan bidrar också till miljövänligt byggande och en cirkulär ekonomi.

Temal-Design

Emaljhandfat från Temal

· Hygien och hållbarhet: Emaljens släta och hårda yta är hygienisk och lätt att rengöra. Den porfria ytan är motståndskraftig mot repor, vilket förhindrar att bakterier samlas.

· UV-resistens och kemikaliebeständighet: Handfaten är UV-resistenta och behåller sin färg i årtionden. De tål vanliga hushållsrengöringsmedel, hårfärger och kosmetika utan att skadas.

· Kostnadseffektivitet över tid: Emaljens långa livslängd innebär att den initiala investeringen betalar tillbaka sig över tid, tack vare dess hållbarhet.

· 100 % återvinningsbar: Vid livscykeln slut är emaljhandfaten fullständigt återvinningsbara, vilket förstärker både ekonomiska och ekologiska aspekter av din investering.

Jämförelse: Emalj vs. porslin och akryl

· Emalj vs. porslin: Emalj och porslin kan se lika ut ytmässigt, men emaljen, med sin stålbaserade kärna, erbjuder mycket längre hållbarhet och lägre vikt jämfört med porslinets lerbaserade struktur, samt att porslin är deponi

· Emalj vs. akryl: Till skillnad från akryl, är emaljhandfat fria från plast och extremt hållbara. Emaljens UV-resistens och värmetålighet garanterar att färgen varken bleknar eller gulnar. Ytan tål både eld och hetta.

Temals åtagande till hållbarhet

Varje handfat vi tillverkar är en långsiktig investering i en hållbar framtid. Vår tillverkningsprocess, som kombinerar stål och glas, skapar högkvalitativa produkter som minimerar miljöpåverkan och stödjer en cirkulär ekonomi.

Fakta om emaljerat stål

Emaljerat stål skapas genom en process där stål och glas förenas vid höga temperaturer. Resultatet är en hård, korrosionsbeständig yta som står emot tidens prövningar, vilket visar Temals engagemang för innovation och hållbarhet.

VISSTE DU DETTA OM EMALJERAT STÅL?

Inga andra materialkombinationer medför samma höga återvinningsbarhet/återbruksbarhet, är lika lågemitterande, kan förhindra fuktproblem, eller är lika materialeffektiva, samtidigt som alla tekniska och funktionella krav kan tillgodoses.