Temal SURFACE – För fasad och väggbeklädnad

Temal tillverkar och skräddarsyr emaljkassetter för fasad- och väggbeklädnad. Kassetterna finns i ett stort antal standardkulörer men även med fotorealistiskt emaljtryck. Emaljkassetter är ett optimalt material för beklädnad av fasader och väggar främst pga dess hållbarhet, där stålets hårdhet kombineras med glasets kemiska hållbarhet.

Emaljen är också smutsavstötande och lätt att rengöra tack vare den porfria släta ytan – egenskaper som gör emaljkassetter speciellt lämpade i klotterutsatta miljöer. Emaljytan har dessutom utmärkt hållbarhet gentemot ultraviolett strålning, luftföroreningar, korrosion och kemikalier. De komponenter som ingår i emaljen innehåller inga giftiga ämnen.

Några av våra referensobjekt är Citybanan vid Odenplan, Posthuset i Uppsala, Gångtunneln vid järnvägsstationen i Alingsås, Danderyds sjukhus tunnelbanestation, Lindöskolan i Norrköping.

Kontakta oss gärna för mer information.

Flera fördelar med TEMAL:

  • Vi är ISO 9001-certifierade och våra produkter är godkända i Byggvarubedömningen
  • Vårt BIM-objektbibliotek kan laddas ner gratis och fungerar i ArchiCAD- och Revit-programmen

Vad är emalj?

Emalj är en keramisk beläggning som bränns fast vid stålet i en temperatur på över 800 °C. Emaljens viktigaste komponent är kvarts. Genom att tillsätta nickel- och koboltoxider i grundemaljen sänks kvartsens smälttemperatur och emaljens vidhäftning till stålet säkras. Detta gör emaljen till en beläggning som har bättre mekaniska, fysikaliska, optiska och kemiska egenskaper än andra beläggningsmetoder för stål.

Flera fördelar med emalj!

Hållbart & reptåligt
Emaljens framgång bygger främst på dess hållbarhet, där stålets hårdhet kombineras med glasets kemiska hållbarhet. På Mohs skala kommer emaljens hårdhet genast efter diamanters. (Mohs skala: 1. Talk 2. Kalk 3. Plastbaserade material 4. Marmor 5. Järn 6. Stål 7. Glasemalj, glas 8. Diamanter).

Miljövänligt & lätt att rengöra
De komponenter som ingår i emaljen innehåller inga giftiga ämnen vilket gör produktionen miljövänlig. Emaljen är smutsavstötande och lätt att rengöra tack vare den porfria släta ytan. Dessa egenskaper gör glasemaljkassetter speciellt lämpade i klotterutsatt miljö. Graffiti eller klotter kan tas bort med trasa och miljövänligt rengöringsmedel om arbetet utförs inom kortare tidshorisont. I annat fall avlägsnas klotter med högtrycksspolning, dock utan användande av miljöfarliga vätskor.

Färgbeständigt
Med emalj erhålls en beklädnad som bibehåller sitt utseende i årtionden. Den ultravioletta strålningen påverkar ytterst långsamt den emaljerade ytan, eftersom de oorganiska färgoxiderna smälts in i massan redan vid bränningen. Ytan har också utmärkt hållbarhet gentemot luftföroreningar, korrosion och kemikalier.

HÅLLBARA PROJEKTKONCEPT
TEMAL SURFACE