Återkallelse – Temal Oy:s spegelskåp med dolda gångjärn, köpt 1.10.2014‒30.6.2015

Temal Oy:s spegelskåp med dolda gångjärn, köpt 1.10.2014‒30.6.2015

En säkerhetsbrist har upptäckts i Temal Oy:s spegelskåp med dolda gångjärn, modellerna APKL, ASPKL och APKLE. På grund av ett tillverkningsfel i speglarna, som limmas av vår finländska underleverantör Finnmirror, kan speglarnas limning från adaptern lossna helt eller delvis med risk för att spegeln faller ner och orsakar person- eller materialskador. Risk för skärskador föreligger.

För att undvika sådana skador ska speglarna omedelbart tas loss från spegelskåpet i enlighet med bilderna. Nedan hittar du också en video om hur gångjärnen ska lösgöras. Släng inte gångjärnen, utan spara dem till monteringen av de nya speglarna. Vid behov bistår återförsäljaren med monteringen i butik.

OBS! Om det i botten av gångjärnets adapter finns ett vitt klistermärke eller adapterns serienumret är i nytt format (se bilderna), är spegeln redan tillverkad av vår nya leverantör och kräver inga åtgärder!

Vi ber alla som köpt ett spegelskåp av modellerna i fråga att kontakta order@temal.se för att få nya speglar och närmare anvisningar om hur de ska installeras. Kunden behöver inte uppvisa köpkvitto för att få nya speglar

Produkterna har sålts hos Temals samtliga återförsäljare i hela landet. En förteckning över återförsäljarna finns på adressen www.temal.se/aterforsaljare.
För ytterligare information vänligen kontakta
order@temal.se

Felaktig adapter

Ny, fungerande adapter med klistermärke

Avlossning av gångjärnet