Temal LIFE – För vård och äldreomsorg

Halk- och fallolyckor står för en stor andel av de tillbud i badrum som äldre är inblandade i. Med stödräcken och ledstänger från Temal minskas riskerna för olyckor drastiskt, och vardagen blir både enklare och tryggare för våra äldre. Även god belysning i badrummet är viktigt. Visste du t.ex att äldre kan behöva upp till 10 gånger mer ljus än yngre, för att se bra? Vi tillhandahåller trygga, säkra belysningslösningar för alla behov.

Vi utvecklar kontinuerligt nya lösningar för vårdoch äldreomsorg som t.ex våra kontrastfärger i tvättställ för minnessvaga och dementa, och våra höj- och sänkbara tvättställ för rullstolsburna. De komponenter som ingår i våra emaljerade tvättställ innehåller inga giftiga ämnen vilket gör produktionen miljövänlig. Emaljen är dessutom bakterieavstötande, reptålig och lätt att hålla ren, tack vare den porfria släta ytan.

Våra beställare är såväl  kommun- och landsting som privata vårdgivare.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra stödräcken och ledstänger, om säker belysning i badrumsmiljö, olika val av kontrastfärger i bassänger samt höj- och sänkbara tvättställ.

Flera fördelar med TEMAL:

  • Vi är ISO 9001-certifierade och våra produkter är godkända i Byggvarubedömningen
  • Vårt BIM-objektbibliotek kan laddas ner gratis och fungerar i ArchiCAD- och Revit-programmen
HÅLLBARA PROJEKTKONCEPT
TEMAL SURFACE