INFORMATION – För professionella beställare och samarbetspartners

BIM-bibliotek

Våra produkter finns tillgängliga i vårt BIM-objektbibliotek och kan laddas ner gratis.

ISO-certifiering

Temal OY är certifierade enligt ISO 9001. Kvalitetscertifikatet ISO 9001 är ett pålitligt intyg som bevisar att vi bedriver kundorienterad och systematisk verksamhet för att kontinuerligt utveckla kvaliteten.

CE-märkning

Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EES-området. Temals CE-märkta produkter visar att de uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd.

Bildbank

Fri nyttjanderätt av bilder: Bilderna i Temals bildbank är avsedda för medier, återförsäljare, designers, arkitekter, byggfirmor och andra proffs. Bilderna kan också användas som redaktionellt bildmaterial i webbpublikationer. Det är även tillåtet att använda bilderna för undervisning i lärarens eget material och i elevarbeten. I anslutning till bilden ska källan anges enligt följande: ”Bild: Temal Oy”. I dessa och motsvarande fall får bildmaterialet i bildbanken användas gratis.

 • Bilder får inte användas utan Temals tillstånd
 • som illustrationer i avgiftsbelagda publikationer
 • som allmän illustration på webbsidor
 • i motsvarande sammanhang utan Temal Oy:s särskilda samtycke

I oklara fall, kontakta oss alltid innan nyttjande av bilder.

Om Temal

Temal är ett finlandssvenskt familjeföretag som i egna fabriker i Nakkila och Järvenpää tillverkar möbler för badrum, tvättstuga, kök och förvaring. Huvudkontor, showroom och konceptbutik finns i Helsingfors. Kontor och showroom finns även i Stockholm. Temal har idag ett 60-tal anställda. Verksamhet bedrivs i Finland, Sverige och Norge. Företaget ägs till 100 % av finlandssvenska familjen Höglund.

VÅRA MÖBLER
Vi tillverkar våra möbler med en innovativ metod som gör att de kan fås i 5 centimers intervall, både i bredd och djupmått. Kärnan i våra emaljerade handfat är av stål vilket ger en högre hållbarhet än traditionell porslin. Alla våra möbler är också tillverkade av impregnerade, fuktskyddade stommar. Det här innebär att vi kan lämna våra kunder 10-års kvalitetsgaranti.

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
I Finland är Temal marknadsledande badrumsleverantör på konsumentmarknaden. I Sverige finns Temal hos närmare 200 enskilda samt kedjeanslutna återförsäljare. Temal är i Sverige avtalsleverantör till K-Rauta, Bauhaus, Golvkedjan, Bad o Värme samt Happy Homes.

PROJEKTKUNDER
Vi arbetar även med professionella beställare ex. byggföretag, fastighetsägare och förvaltare, kommun och landsting, bostadsrättsföreningar, hotell- och restauranger etc.

Varför Temal

SKRÄDDARSYTT! Vi erbjuder Europas bredaste sortiment med skräddarsydda möbler för badrum, kök, tvättstuga och förvaring med 5 cm intervall i både djup och bredd. Friheten att välja mått gäller alla våra möbelserier: underdelar, överdelar, tvättställ, spegelskåp och högskåp.

EGENTILLVERKAT! Vi är ett finlandssvenskt familjeföretag och tillhör idag de fåtal möbeltillverkare som producerar möblerna själva, i egna fabriker.  Med yrkesstolthet, stort hjärta och engagemang tar vi helhetsansvar för våra möbler och för vår leveranssäkerhet.

MADE IN FINLAND! Made in Finland är något vi är stolta över. Våra möbler och tvättställ tillverkar vi för hand i våra egna fabriker i Järvenpää och Nakkila. Varje möbel och tvättställ tillverkas på beställning och monteras enligt kundens önskemål – säkert, flexibelt och exklusivt.

Flera fördelar!

Våra tvättställ

 • är tillverkade för hand på vår egen fabrik i Finland
 • har kärna av stål istället för lera som kärnan i porslin
 • har smutsavstötande yta som är lätt att hålla ren
 • är reptåliga, slitstarka och underhållsfria
 • är formgivna för att skydda stommar mot fukt
 • har hygieniskt upphöjda bakkanter

Våra möbler

 • är tillverkade på vår egen fabrik i Finland
 • är impregnerade och fuktskyddade
 • har stora lådor med mycket förvaringsutrymme
 • levereras färdigmonterade

Ingår i priset

 • Luckor med självdämpande stängning
 • Lådor med självdämpande glidskenor & 3D-justering
 • PopUp-bottenventil
 • Justerbart vattenlås, platsbesparande
 • Antislip-matta, i alla lådor
 • Sminkspegel, till alla spegelskåp
 • Fritt val av handtag bland Temals standardhandtag
 • Fritt färgval bland Temals standardfärger
 • 10 års garanti

Smarta tillval

 • Välj till praktiskt eluttag inuti låda för t.ex hårtorken
 • Välj till flexibla lådavdelare, kombinera efter behov

Vår produktion

MADE IN FINLAND! Made in Finland är något vi är stolta över. Våra möbler och tvättställ tillverkar vi för hand i våra egna fabriker i Järvenpää och Nakkila. Varje möbel och tvättställ tillverkas på beställning och monteras enligt kundens önskemål – säkert, flexibelt och exklusivt.

Familjeföretag med rötter i Finland

Temal är ett finländskt familjeföretag med rötter som sträcker sig ända till 1920-talet. På våra två fabriker i Träskända och Nakkila tillverkar vi möbler som skräddarsys med 5 cm intervaller för badrum, grovkök och kök.

Vår verksamhet präglas av kärleken till funktionell design. Vi tror på individuella lösningar och friheten att skapa det liv som vi drömmer om. Vi tillverkar möbler som står för modern, innovativ design och som skräddarsys med 5 cm intervaller för att passa just ditt hem – oberoende av dess storlek, form eller krav.

Emaljfabriken i Järvenpää

Möbelfabriken i Nakkila

Historia

1920-talet

1920 — Tillverkningen av emaljerade produkter startar i Maskin- och Brobyggnads Aktiebolags lokaler. Som alltid när en ny produktionsgren startas upp undkommer man inte vissa inkörningsproblem. Bland annat håller inte leveranstiderna för maskinerna.

1921 — Produktionen är redan uppe i 106 000 kärl. De vedeldade ugnarna värms upp till en temperatur på 700–800 grader, så det är lätt att föreställa sig den enorma vedförbrukningen per år.

1923 — Produkterna har stor åtgång och det blir nödvändigt att modernisera ugnarna.

1930-talet

1938 — Maskin- och Brobyggnads Aktiebolag köps upp av Wärtsilä i början av 1930-talet, varvid även emaljproduktionen övergår till Wärtsilä. Den föråldrade emaljfabriken moderniseras för att motsvara de dåtida kraven på kvalitet och teknik.

1950-talet

1952 — Finland står värd för OS och Wärtsiläs emaljprodukter är redan så populära att årsproduktionen uppgår till cirka 560 000 kärl.

1958 — Här följer en liten historia om emaljens hållbarhet: emaljerade fasadskivor levereras till Tapiotorget i den finska trädgårdsstaden Hagalund. Samma skivor finns kvar idag – 57 år senare – och vi levererade nya emaljskivor till torget vid sidan om de gamla år 2013.

1960-talet

I början av detta årtionde börjar man på allvar satsa på exporten. Från denna tid härstammar Finelia-serien som ursprungligen designades av Seppo Mallat. Serien kompletteras senare av en vattenpanna designad av Heikki Orvola.

1970-talet

1972 — Marknaden för fritidsprodukter växer kraftigt i och med att lördagen blir en helgdag. Wärtsilä lanserar en emaljerad kolgrill som etablerar sig som marknadsledare.

1973 — Norska Katrineholm lägger ned sin produktion av hushållsemalj, vilket innebär att Wärtsilä blir det enda företaget i Norden som tillverkar hushållsprodukter av stålemalj.

1972-1974 — Produktionen flyttas stegvis från Helsingfors till en ny fabrik i Träskända. Där öppnas först en emaljeringsavdelning och ett lager, senare en pressningsavdelning och ett kontor.

1977 — Emaljerade tvättställ levereras till världens snabbaste fartyg, den längsta och största bilfärjan under konstruktion, Finnjet. Tvättställen håller ända fram till skrotningen av Finnjet år 2008.

1980-talet

1981/1982 — Emaljfabriken i Träskända övergår i Hackmans ägo. Emaljerade informationsskyltar levereras till samtliga stationer vid Helsingfors metro.

1990-luku

1994 — Temal Ab grundas. Familjen Höglund innehar majoritetsandelen av aktierna och Oy Hackman Ab minoritetsandelen. Verkställande direktör är Boris Höglund.

1995 — Emaljverksamheten flyttas från hyreslokaler till sin nuvarande plats. En ny emaljlinje konstrueras och tas i bruk i början av år 1996.

1997 — Bolagets verksamhet är lönsam och Oy Hackman Ab säljer sin minoritetsandel till familjen Höglund som nu äger bolaget till 100 %.

1998 — Utvecklingen av Temals 5 cm-koncept inleds. Möbeltillverkningen inleds och produktgruppens omsättning uppgår till cirka 50 000 euro.

2000-luku

2001 — Temals 5 cm-koncept visar sig vara en succé. En tomt köps för att uppföra en egen möbelfabrik i Nakkila.

2002 — Den nya möbelfabriken i Nakkila tas i bruk i september. Omsättningen för badrumsmöbler uppgår till cirka en miljon euro.

2003 — Produktutvecklingen utgående från 5 cm-konceptet fortsätter samtidigt som produktsortimentet kompletteras. År 2005 omsätter företaget cirka 3,4 miljoner euro för badrumsmöbler. Planeringen av en utbyggnad av möbelfabriken i Nakkila inleds.

2007 — I juni köper bolaget en fastighet som tidigare hyrts i centrum av Träskända. Till fastigheten hör en tomt på cirka 9 000 m² och kontors- och produktionslokaler på cirka 6 600 m². I november tas tillbyggnaden av fabriken i Nakkila i bruk och möbelfabrikens produktionslokaler omfattar nu 2 600 m². År 2007 omsätter företaget cirka 5,5 miljoner euro för badrumsmöbler.

2010-luku

2010 — Temal utvidgar sitt 5 cm-koncept till grovkök och lanserar Combi-serien i djuplekarna 40–60 cm med 5 cm intervaller samt tvättmaskiner som motsvarar djuplekarna. Den tredje utbyggnaden av fabriken i Nakkila färdigställs. Fabrikens totala yta uppgår till cirka 4 000 m2.

2011 — Fem centimeters konceptet breddas till kök. Ett noggrant planerat och förberett generationsskifte genomförs vid årets slut, när Temals grundare och verkställande direktör Boris Höglund blir styrelseordförande och lämnar över den operativa verksamheten till följande generation: verkställande direktör Harri Höglund och vice verkställande direktör Nina Zischka. Den tre år långa renoveringen av den historiska fabriksfastigheten i Järvenpää slutförs. Temal utses till Årets företagare i Järvenpää.

2012 — Det första året under den nya generationens ledning är ett förändringens år i många avseenden: produktionsorganisationen effektiveras och arbetsuppgifter preciseras, kostnader skärs ned, 5 cm-konceptet koncentreras, estetiken tar plats vid sidan av funktionaliteten och produktdesignen får ökad betydelse. Man tar de första stegen i riktning mot internationalisering i Danmark samtidigt som man söker samarbetspartner och underleverantörer i Tyskland, Italien och England.

2013 — Ett arbetsdrygt år. Kökskonceptet och de nya emaljbaserade tvättställen utvecklas och konceptutvecklingen av fasadskivorna Temal Elements inleds. Försäljningen på den norska marknaden tar fart. Omsättningen överstiger 9 miljoner euro.

2014 — Nya badrumsserier och lösningar introduceras, möbleringen av grovkök revolutioneras tack vare den nya bredare Combi-serien, köksmöbler med 5 cm intervaller i tre olika prisgrupper lanseras i Norge och Temal Elements utvidgas till England.

2015 — I hjärtat av Helsingfors, på Runebergsgatan 4 förvärvar Temal det 27 år gamla Badrumscentrum och öppnar Temal & Partners Badrumscenter tillsammans utvalda partnerföretagen Oras, Pukkila, Sanka, Rej Design och Unidrain. De viktigaste målgrupperna för Temal & Partners Badrumscenter är arkitekter, designers, utvecklare, byggare och fastighetsförvaltare.

2016 — Intill Temal & Partners Badrumscenter öppnar Temal systerbutiken Temal & Partners Urban Living Store med kompletta utställningar för badrum, kök och vardagsrum. I konceptet ingår Oras, DiaPol, godis, Art4U och Decos.

2017 — Temal skiftar ledning. Harri Höglund lämnar efter 5 år VD-posten och blir styrelseordförande samt vice VD men ansvar för ekonomi och produktion. Nina Zischka övertar posten som VD med ansvar för försäljning och marknadsföring. Temals ledning kompletteras 2016.11.01 med Niklas Estlander som ersätter Temals grundare Boris Höglund i styrelsen. Estlander blir vice VD med helhetsansvar för den Skandinaviska marknaden.

Järvenpään Vuoden Yrittäjä 2011

Design

Av kärleken till funktionell design

Temal präglas av kärleken till funktionell design. Vi tror på individuella lösningar och friheten att skapa det liv som vi drömmer om. Vi tillverkar möbler som står för modern, innovativ design och som skräddarsys med 5 cm intervaller för att passa just ditt hem – oberoende av dess storlek, form eller krav.

Design from Finland och Nyckelflaggan

Finsk design är ett begrepp i sig – innovativ, funktionell och avskalad på ett behagligt sätt. Utomlands beskrivs finsk design med ordet sisu som står för den finska viljestyrkan.

Vi samarbetar nära med förbundet för finländskt arbete (Suomalaisen Työn Liitto) i synnerhet kring märket Design from Finland. Vi hyser stark tilltro till den finska designen och dess framtid. Se videon där vice verkställande direktören Nina Zischka berättar om sina tankar om finsk design och Design from Finland-märket.

Samarbete med finländska designers

Vi samarbetar regelbundet med designers, arkitekter och inredningsarkitekter. Vi anordnar också Temal Design Master-kurser för inredningsarkitekter och studerande.

Prisbelönta Shapes by Sebastian Jansson

Det emaljerade fasadkonceptet Shapes, som vi tagit fram i samarbete med designern Sebastian Jansson, belönades med diplomet Toimittajien Tusina hösten 2014. Shapes är en ny ekologisk och hållbar metod för fasadplanering.

Designgalan Muoto

Temal har redan i flera års tid samarbetat med Aller Media kring designgalan Muoto och suttit i juryn som prisbelönar finländska designers och produkter. Se bilderna från galakvällen i galleriet här invid, en video från galan 2014 finns här.

Temal hade en framträdande roll på den flotta galan som gick av stapeln 3.9.2014 i Gamla studenthuset i Helsingfors: huvudscenens bakre vägg hade försetts med Sebastian Janssons imponerande elementvägg Temal Shapes och två emaljbeklädda köksöar i serien Vanha by Temal väckte förtjusning i baren.