Återkallelse – Temal Oy:s spegelskåp med dolda gångjärn, köpt 1.10.2014‒30.6.2015

Återkallelse - Temal Oy:s spegelskåp med dolda gångjärn, köpt 1.10.2014‒30.6.2015 Temal Oy:s spegelskåp med dolda gångjärn, köpt 1.10.2014‒30.6.2015 En säkerhetsbrist har upptäckts i Temal Oy:s spegelskåp med dolda gångjärn, modellerna APKL, ASPKL och APKLE. På grund av ett tillverkningsfel i speglarna, som limmas av vår finländska underleverantör Finnmirror, kan speglarnas limning från adaptern lossna [...]